Najnowsze

Napisz do nas

Jeśli chcesz by portal opublikował Twój tekst, skontaktuj się z redakcją.

Email
zachod24@zachod.pl

Telefon
+48 68 455 55 05

Adres
Kukułcza 1
Zielona Góra

Media społecznościowe

Głowa odrąbana łopatą

W Biedronce Ukrainki, w szpitalu Ukrainki, na lubuskiech budowach Ukraińcy. Polska dla Ukraińców stała się Ziemią Obiecaną. A w tle Rzeź Wołyńska.

Część rodaków, wiedziona pamięcią o zdziczeniu ukraińskich szowinistów lat 40, słusznie budzi upiory przeszłości. Obcy nam kulturowo żywioł może wszakże być V kolumną, szczególnie zważywszy na żywy w Ukrainie kult ludobójców.

Warto jednak wyjść poza plemienne fobie, dostrzec historyczne procesy, skorzystać z przysługujących publicystyce pewnych uproszczeń i zapytać się dlaczego dla potomków ludobójców Polska, której tak ich przodkowie nienawidzili, stała się po dwóch pokoleniach Mekką ekonomiczną dla współczesnych Ukraińców? Zawieśmy odpowiedź i zapytajmy: dlaczego Niemcy od nieomal zawsze niszczą na wszelkie sposoby polską inteligencję, dlaczego Sowieci prowadząc antypolski holokaust na Kresach Wschodnich z taka zajadłością mordowali „białorukich”. I jaki cel przyświecał Stalinowi, kiedy mordował polskich oficerów w Katyniu?

Odpowiedź na te wszystkie pytania wydaje się oczywista. Chodzi o pozbawienie narodu klasy przywódczej, by zniewolić resztę. Polska współczesna i jej obecna kondycja tak moralna jak intelektualna jest pokłosiem mordu na polskiej elicie dokonanego zgodnie przez obu okupantów. To dlatego tak łatwo renegaci zostają w Polsce luminarzami kultury i politykami. To dlatego w tak wielkim odsetku są potomkami zbrodniarzy przywiezionych na sowieckich czołgach. To dlatego tak łatwo uwodzi ich niemiecka agentura. I to dlatego Polacy mają tak niskie płace we własnym kraju, a w Niemczech obsługują potomków morderców za najniższe stawki.

Jednak polskie elity mordowali jej wrogowie. Zaś w przypadku Ukrainy, gdzie większość ukraińskich elit stanowili Polacy, zniszczenia elit dokonali sami Ukraińcy. Efekt społeczny i historyczny jest podobny jak w sowieckiej Rosji. Upadek kultury, nauki i gospodarki. Wytworzenie własnych narodowych elit to proces wielosetletni. Ukraina nie mogła, w ramach monarchii rosyjskiej, swoich narodowych elit stworzyć. Ich namiastką na Ukrainie były zatem elity polskie.

Szowinizm ukraiński obawiając się polonizacji Ukrainy, mordując Polaków, sam pozbawił Ukrainę szans rozwojowych. I to dlatego Ukraińcy w Polsce, podobnie jak Polacy w Niemczech, Anglii, Holandii, są pracownikami drugiej a może nawet trzeciej kategorii. I być może z historycznego punktu widzenia, ludobójstwo Polaków, zaszkodziło znacznie bardziej ludobójcom, jak ofiarom. A Ukraina jeszcze długo będzie rezerwuarem siły roboczej dla Europy.

O autorze

Publicysta  

Dodaj komentarz

You don't have permission to register